Adviseren in en opstellen van huisvestingstrategieën

Ervaring leert dat organisaties hun vastgoed meestal beschouwen als een bedrijfsmiddel. Vaak gaat het om grote volumes en daarmee om grote bedragen. De strategie wordt dan ook vaak uitsluitend financieel gestuurd terwijl er meerdere doelen in een vastgoedproces dienen te worden bereikt.

Teeuwen Vastgoed Consultancy maakt (financieel) inzichtelijk wat de gevolgen van vastgoedkeuzes zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met lange termijn gebruikerswensen, markt, (exploitatie)kosten, waarde en mogelijke alternatieve gebruiksmogelijkheden, zonder daarbij de organisatiedoelstellingen en primaire bedrijfsprocessen uit het oog te verliezen.

Haalbaarheidsonderzoeken van nieuwbouwontwikkelingen

Teeuwen Vastgoed Consultancy heeft in zowel sterke als ronduit slechte vastgoedmarkten veel ervaring met de beoordeling en toetsing van mogelijke nieuwbouwontwikkelingen en heeft hierdoor inzicht in de dynamiek en de kritische succesfactoren van de ontwikkelingsmarkt.

Met deze kennis en ervaring adviseert Teeuwen Vastgoed Consultancy projectontwikkelaars en ontwikkelende aannemers d.m.v. ‘quick scans’ op mogelijke (her)ontwikkelingslocaties en de mogelijke invulling ervan.