Interim management

Vastgoedmanagement

Teeuwen Vastgoed Consultancy biedt een oplossing voor organisaties die een tijdelijke behoefte hebben aan een professionele manager met kennis en ervaring op vastgoedgebied.

Organisatieadvies

Opzetten of reorganiseren van vastgoedteams/-afdelingen.

Vastgoedstrategieën

Voor zowel publieke als private organisaties inventariseert Teeuwen Vastgoed Consultancy vastgoedeigendommen en -gebruik.

Gebruikersbehoeften en -mogelijkheden, waarde, exploitatiekosten en overige huisvestingslasten worden daarbij in kaart gebracht. Deze inventarisaties vormen vervolgens de basis om te komen tot lange termijn vastgoedstrategieën.